مقاله تمدن ایران باستان

دانلود 26 ص با فرمت WORD مقدمه آشنايي با هنر تمدنهاي باستاني و حوزه هاي فرهنگي كهن شايد از ضروري ترين دانشهاي بشري محسوب مي شود ، چرا كه هنر آينة تمام نماي هويت فرهنگي انسانها در هر جامعه و هر عصر است و انسان براي شناخت خود و آگاهي به تحولاتي كه از ا|610246|cpx
هم اکنون فایل با موضوع مقاله تمدن ایران باستان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود 26 ص با فرمت WORD

مقدمه

آشنايي با هنر تمدنهاي باستاني و حوزه هاي فرهنگي كهن شايد از ضروري ترين دانشهاي بشري محسوب مي شود ، چرا كه هنر آينة تمام نماي هويت فرهنگي انسانها در هر جامعه و هر عصر است و انسان براي شناخت خود و آگاهي به تحولاتي كه از ابتدا ترين نوع زيست تاكنون سيري نموده نياز به اين دانش دارد .

امروز ما در كشورهاي متعدد و جوامع بي شمار با فرهنگها و آداب و رسوم متنوع و گسترده اي روبه رو هستنم كه هر يك از از اين فرهنگها بر پايه هاي يك يا چند تمدن كهن استوار است . شناخت اين تمدنها تنها از راه مطالعه اثار هنري بجاي مانده ازآنها ميسر است .

در اين بررسي زمينه هاي مختلفي از آثار هنري و ميراث فرهنگي به جاي مانده و همينطور اين تحقيق پس از مطالعة كتابها و منابع در دست و و با كسب دانش اجحالي ثبت به هنرهاي دوران باستان به توان نسبي تنجزيه و تحليل آثار و درك ارتباط آنها با خاستگاهشان پابند .

با توجه به اين كه هنر بازتاب زحمات ، تلاش و حاصل زندگي انسانهاست و نقش بزرگي از تمدن جوامع مختلف را تشكيل مي دهد ، بررسي و شناختآندر گذشته هاي دور و نزديك بسيار مفيد و ضروري است .