دانلود مقاله آبگرمكن خورشيدي

مشخصات این فایل عنوان: آبگرمكن خورشيدی فرمت فایل :word(قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 این مقاله درمورد آبگرمكن خورشيدی می باشد. بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله آبگرمكن خورشيدی مقدمه: سيستم هاي حرارتي خورشيدي نقش مهمي در انرژ|610263|cpx
هم اکنون فایل با موضوع دانلود مقاله آبگرمكن خورشيدي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مشخصات این فایل
عنوان: آبگرمكن خورشيدی
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42

این مقاله درمورد آبگرمكن خورشيدی می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله آبگرمكن خورشيدی

مقدمه:
سيستم هاي حرارتي خورشيدي نقش مهمي در انرژي خورشيدي دارد، استفاده از دستگاه هاي خورشيدي سابقه طولاني دارد، گفته شده است ارشميدس تقريباً در سال 214 قبل از ميلاد از آينه مقعر براي داغ كردن آب استفاده كرده است. سيستم هاي حرارتي امروزي نيز كم هزينه ترين كاربرد انرژي خورشيدي را دارد.
حرارت خورشيد استفاده از حرارت انرژي خورشيد .....(ادامه دارد)

گرمكن خورشيدي استخر شنا
اين بخش ابتدا گرمكن استخر شنا را مورد بحث قرار مي دهد، به اين دليل نيست كه استخرهاي شناي آب گرم مزاياي اكولوژيكي ندارد- آنها هميشه نياز زيادي در ارتباط با آب پاكيزه و انرژي دارد. ولي تقاضا براي دماي پايين براي گرم كردن استخر باعث مي‌شود كه از سيستم هاي انرژي خورشيدي ساده و اقتصادي استفاده شود كه در اين بخش كاربرد گسترده اي دارد. .....(ادامه دارد)

سيستم هاي آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي
گرم كردن آب خانگي نسبت به گرم ساختن آب استخر از درجه حررات بالاتري برخوردار است. جذب كننده هاي ساده استفاده شده براي گرمايش استخر شنا كه در اكثر مكان ها وجود دارند براي سيستم هاي آبگرمكن خورشسيدي خانگي مناسب نيستند، چون جذب كننده به خاطر convection، باران و برف حرارت را از دست مي‌دهند، همينطور پرتودهي خورشيد مي تواند بسيار نامطلوب باشد. سيستم آبگرمكن خانگي به طور خاص از كلكتورهايي استفاده مي كند كه داراي اتلاف خيلي پايين تر در درجه حرارت هاي بالاتر آب مي باشند. آنها يا به صورت مسحط، سطح مسطح تو خالي يا كلكتورهاي لوله اي تو خالي مي باشند و با سيستم هاي ذخيره سازي .....(ادامه دارد)

سيستم هاي ترموسيفون (سيفون حرارتي)
سيستم هاي ترموسيفون نشان داده شده در شكل 3-3 از نيروي گرانش استفاده مي كند. آب سرد داراي با چگالي خاص بالاتر نسبت به آب گرم مي باشد. بنابراين آن سنگين تر است و در كف مخزن قرار مي گيرد. كلكتور هميشه زير تانكر ذخيره آب قرار داده مي‌شود. آب سرد از كف تانكر ذخيره سازي به كلكتور خورشيدي از طريق لوله پايين روند آب هدايت مي شود.
وقتي كلكتور آب را داغ كرد، آن دوباره بالا مي آيد و از طريق يك لوله بالا رونده در انتهاي بالايي كلكتور برگردانده مي شود. چرخه آب تانكر لوله هاي آب و كلكتور آب را حرارت مي دهند تا .....(ادامه دارد)

سيستم هاي داراي جريان تحت فشار
برعكس سيستم هاي ترموسيفون، سيستم هاي جريان تحت فشار از يك پمپ برقي برخوردار هستند تا آب را در سيكل خورشيدي حركت دهند. كلكتور و تانكر ذخيره سازي را مي توان به طور جداگانه نصب كرد و تفاوت ارتفاع بين تانكر و كلكتور ديگر نياز نمي باشد. ولي طول لوله ها بايد تا حد ممكن كوتاه در نظر گرفته شود چون تمام لوله هاي آب گرم مي توانند باعث اتلاف حرارتي شوند. شكل 4-3 سيستم داراي جريان تحت فشار را نشان مي دهد.
دو سنسور درجه حرارتي دماها در كلكتور خورشيدي و تانكر ذخيره آب را كنترل مي‌كنند. اگر درجه حرارت كلكتور بالاتر از درجه حرارت تانكر تا ميزان از آستانه خاص باشد كنترل پمپ را روشن مي سازد. پمپ مايع انتقال حرارت سيكل خورشيدي .....(ادامه دارد)

كلكتورهاي صفحه اي مسطح
امروزه رايج ترين كلكتورها براي سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي خانگي در كشورهاي زيادي كلكتورهاي صفحه اي مسطح مي باشد. اينجا عمدتاً از 3 قسمت تشكيل مي‌شوند:

جذب كننده در داخل محفظه كلكتور صفحه اي مسطح قرار دارد. اين جذب كننده نور خورشيد را به حرارت تبديل مي سازد و آن را به آب موجود در لوله هايي انتقال ميد هد كه از درون سيستم عبور مي كنند.
محفظه كلكتوردر قسمت پشت آن و اطراف آن كاملاً عايق بندي مي شود تا اتلاف حرارتي به حداقل .....(ادامه دارد)