دانلود مقاله کاربرد تبادل کننده های گرمایی لوله داغ بدون فتیله در سیستمهای HVAC

لوله هاي گرمايي وسايل حرارت دو فاز با ضريب هدايت موثر بالا مي باشد. با توجه به ظرفيت انتقال حرارت بالا مبدل حرارتي با لوله گرمايي از مبدلهاي حرارتي مرسوم با همان فلاكس حرارتي بالا كوچكتر مي باشند. گرما در قسمت تبخيركننده توسط سيال عامل جذب شده و سيال|610265|cpx
هم اکنون فایل با موضوع دانلود مقاله کاربرد تبادل کننده های گرمایی لوله داغ بدون فتیله در سیستمهای HVAC آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لوله هاي گرمايي وسايل حرارت دو فاز با ضريب هدايت موثر بالا مي باشد. با توجه به ظرفيت انتقال حرارت بالا مبدل حرارتي با لوله گرمايي از مبدلهاي حرارتي مرسوم با همان فلاكس حرارتي بالا كوچكتر مي باشند. گرما در قسمت تبخيركننده توسط سيال عامل جذب شده و سيال عامل از مايع به بخار تبديل و سپس گرما در قسمت چگالنده به منبع سرد منتقل مي شود. تكنولوژي لوله گرمايي كابردهاي زيادر افزايش بازده مبدلهاي حرارتي در ميكروالكترونيك و سيستم هاي تهيوه مطبوع و ديگر موارد صنعتي نموده است. كاربرد مبدلهايي حرارتي لوله گرمايي بدون فيتيله (ترموسيفون) در سيستمهاي تهويه مطبوع جديد مي باشد. هدف از اضافه نمودن مبدل حرارتي ترموسيفون در سيستم تهويه مطبوع كنترل رطوبت نسبي هواي خروجي و صرفه جويي انرژي مي باشد. با قرار دادن يك مبدل حرارتي ترموسيفون در سيستم تهويه مطبوع تغييرات زيادي در سيستم ايجاد مي گردد. اين تغييرات شامل ظرفيت فن و اندازه كلي واحد تهويه و باز سرمايش سيستم مي باشد. در اين مقاله پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي ترموسيفون در سيستم هاي تهويه مطبوع در آسيا مرور مي گردد.

کاربرد تبادل کننده های گرمایی لوله داغ بدون فتیله در سیستمهای HVAC:

مقدمه: همانند المنت انتقال گرمای تاحدزیاد کارا، لوله های گرمایی بتدریج تشخیص داده شده اند و نقش مهمتر و مهمتر در تقریبا تمامی زمینه های صنعتی بازی می کنند. یک لوله گرمایی یک ابزار میعان-تبخیر برای انتقال گرما می باشد که در آن گرمای پنهان تبخیر برای انتقال گرما درطول مسافتهای طولانی با یک اختلاف دمای کم متناظر بهره برداری می شود. انتقال گرما ازطریق تبخیر یک مایع در ناحیه ورودی گرما (بنام تبخیر کننده) و بعدا میعان سازی بخار در یک ناحیه تزریق گرما (بنام میعان کننده) فهمیده می شود. سیرکولاسیون بسته سیال عامل توسط عمل موئینگی و یا نیرویهای انبوه حفظ می شود. لوله گرما دراصلا توسط گوگلر شرکت موتورهای جنرال در سال 1944 اختراع گردید اما بدرستی هیچ گونه توجه معنی داری در جامعه انتقال گرما تازمانیکه که برنامه فضایی این اصل را در اوایل دهه 1960زنده کرد، مبوذول نداشت. یک مزیت لوله گرمایی روی روشهای مرسوم دیگر برای انتقال گرما مانند سینگ گرمایی بالدار این است که یک لوله گرمایی می تواند تاحدزیادی رسانایی گرمایی بالا در عملیات حالت پایدار داشته باشد. ازاینرو یک لوله گرمایی می تواند مقدار زیادی از گرما را درروی درازی نسبتا زیادی با یک دیفرانسیل دمایی بطور مقایسه ای کم انتقال دهد. لوله گرمایی با مایع فلزی سیالات عامل می توانند ضریب حرارتی هزار یا حتی دهها هزار برابر بیشتر از بهترین رساناهای فلزی جامد، نقره یا مس داشته باشند. بطور کلی دست کم 5 پدیده فیزیکی وجود دارد محدود خواهد کرد و در برخی موارد بلحاظ مصیبت باری توانایی یک لوله گرمایی برای انتقال گرما را محدود می سازد. معمولا آنها به عنوان حد صوتی معلوم، حد موئینگی، حد چسبناک، حد جوش و حد هستند.

نتایج عمده: 3 معیار مهم وجود دارند که به راحتی انسان مربوط می شوند: دما، رطوبت و حرکت هوا. شرایط راحتی برای انسانها نیاز به دمای بین 22 و 25، رطوبت نسبی بین 40 درصد و 60 درصد دارد. ترک هوای کویلهای خنک کننده یک تهویه کننده معمولا نزدیک نقطه شبنم می باشد مثلا اشباع شده و رطوبت نسبی اش می تواند از 95 درصد تجاوز کند. بنابراین یک کویل گرم ساز مجدد بعد از اینکه کویل خنک کننده قرار داده می شود تا هوا را مجددا گرم کرده و رطوبت نسبی کاهش یابد درحالیکه دما داخل طیف راحت حفظ گردد. کاربرد لوله های گرمایی برای بازیافت گرما در آب وهوای سرد تاحدگسترده ای تشخیص داده می شود. با پیشرفت لوله های گرمایی با افت فشار هوای پائین که ازطریق تنظیمات حلقه ای ممکن شده، کاربردهای بازیافت گرما برای آب وهوای معتدلتر می تواند بسط داده شود و هنوز بابت خودشان پرداخت می گردد. یک امکان جدید بازیافت خنک کنندگی در اوقات تابستان می باشد که اکنون به اندازه کافی اقتصادی است که درنظر گرفته شود. کاربرد لوله های گرمایی برای افزایش ظرفیت رطوبت زدایی یک تهویه کننده هوایی مرسوم یکی از جذابترین کاربردها می باشد. ازطریق استفاده از لوله های گرمایی رطوبت زدا، هر فرد می تواند رطوبت نسبی را در فضای تهویه شده کاهش دهد(بطور نمونه تا 10 درصد) که منجر به کیفیت هوای داخل منزل بسیار بهبود یافته و کاهش تقاضای برق می گردد. همچنین لوله گرمایی برای بهبود زیاد کیفیت هوای داخلی و درهمان زمان کمک به ذخیره انرژی امیدبخش می باشد.هر مطالعه یک سیستم تهویه هوا در ساختمان باید عمدتا روی کیفیت هوای داخلی، سادگی حرارتی، صرفه جویی

شامل 11 صفحه فایل WORD قابل ویرایش