دانلود تحقیق طراحي دودكش (Stack Design)

وظيفه دودكش به دو دسته تقسيم مي شود: وظيفه اصلي، تامين مكش (Deraft) لازم جهت خروج محصولات احتراق از داخل كوره. پخش گارهاي حاصل از احتراق در يك ارتفاع مناسب، جهت رقيق كردن دود كوره و ممانعت از آلودگي محيط زيست. ((آلودگي هوا: air pollution)) هر چه اختل|610281|cpx
هم اکنون فایل با موضوع دانلود تحقیق طراحي دودكش (Stack Design) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

وظيفه دودكش به دو دسته تقسيم مي شود:

((آلودگي هوا: air pollution))

هر چه اختلاف بين دانسيته Air, fuel gas بيشتر باشد، چون هوا سنگين تر است مي آيد و جايگزين سوخت هاي احتراق شده و آن ها را به سمت بالا مي برد، پس عامل اصلي مكش است.

سرعت گاز بايد در حدود m/s (30-20) باشد.

سرعت وزش بايد و دماي محيط از عوامل وضعيت پايدار جوي مي باشد.

هر چه از سطح زمين بالا رويم، دما كم مي شود (هر m100معادل oc1- است).

با افزايش دما، حجم افزايش مي يابد و كاهش مي يابد. =m/v→

محاسبه ارتفاع دودكش: (سيالاتي)

دماي موثر: گاز ورودي به دودكش داراي درجه حرارت معيني است و به هنگام خروج با دماي سردتر از دودكش خارج مي شود، چون در طول مسير جداره ي آن با محيط انتقال حرارت انجام مي دهد كه براي محاسبه ميزان انتقال حرارت بايد دبي حجمي Q و Re وPr Nu را حساب كرد. و براي محاسبه نياز به دماي موثر است.

براي محاسبه ارتفاع دودكش بر حسب مكش و دماي گازهاي ورودي به دودكش بايد از گرافي كه بر مبناي (دماي گازهاي ورودي – ارتفاع دودكش) و دماي موثر
مي باشد استفاده كنيم. اين گراف بر حسب دماي محيط معادل (80oF) رسم شده است.

oF=9/5 oC+32

دماي موثر همان Tb در انتقال حرارت است – مكش بر حسب 1 in- H2O محاسبه مي شود. البته براي محاسبه قطر دودكش نيز، دانستن اين دما لازم است.

مثال: يك كوره به 1 in H2o مكش نياز دارد. دماي گاز ورودي به دودكش را يكبار 600oF و يكبار 900oF فرض كرده و در هر حالت، ارتفاع دودكش مورد نياز را بيابيد؟ دماي موثر را نيز حساب كنيد؟

حل: با توجه به دماي داده شده روي گراف دماي موثر و ارتفاع دودكش بدست
مي آيد.

اين طراحي با ديدگاه سيالاتي است اما بايد دودكش آلاينده محيط زيست نباشد پس داريم:

Air Pollution: آلودگي هوا (بررسي گازهاي حاصل از احتراق، روي غلظت اجزا و گازهاي موجود در هوا، با احتساب ميزان سازگاري آن ها با بدن ميباشد).

گازهاي دودكش (اجزاء آلوده كننده هوا):

Soot (دوده) –Sox – uHc – No2 – No – Co­2 – Co – Particle (ذرات معلق)

Co: در اثر احتراق ناقص يا تجزيه گازهاي دودكش در دماي بالا توليد مي شود.

هر چه دماي آديا باتيك شعله بيشتر باشد، ميزان تبديل Co2 به Co بيشتر است. (آلودگي بيشتر).

NO: در اثر تركيب شدن N2 (اكسيدايزر) موجود در هوا با O2 به روش مكانيسم زلدويچ توليد مي شود. (هر چه دماي شعله بيشتر باشد No بشتري توليد مي شود).

No مهلك تر از No2 است، براي كاهش No بهتر است گازهاي دودكش، مجدداً به داخل دودكش هدايت شوند و دوباره سوزانده شوند.

شامل 14 صفحه فایل WORD قابل ویرایش